Αερόψυκτοι ψύκτες NX2-FC-G06 (291,9 kW – 748,2 kW)

Αερόψυκτοι ψύκτες NX2-FC-G06 (291,9 kW – 748,2 kW)

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Scroll type, αξονικούς ανεμιστήρες, inverter λειτουργίας, εναλλάκτες κέλυφους αυλών και ψυκτικό μέσο R454Β.