Στην μετά την κορωνοϊό εποχή, τα δεδομένα έχουν πλέον διαφοροποιηθεί δραματικά, και ειδικότερα στο χώρο της εστίασης. Το ζητούμενο είναι πλέον ο απόλυτος έλεγχος του φρέσκου αέρα του χώρου και το πως θα κυκλοφορεί μέσα στον χώρο. Όλο αυτό είναι μια καινούργια μεγάλη πρόκληση τόσο για τους μελετητές μηχανικούς όσο και για τις εταιρείες κλιματισμού. Μια πρόκληση στην οποία η Mitsubishi Electric Cο έχει την απάντηση.

Μια πρόσφατη και υλοποιημένη σύμφωνα με όλα τα νέα δεδομένα είναι η περίπτωση του καινούργιου εστιατορίου στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις γνωστού εργοστασίου στην Αθήνα. Μια τέτοια εξαιρετικά δύσκολη και απαιτητική περίπτωση αποτελεί το εστιατόριο όπου θα σιτίζεται όλο το προσωπικό του εργοστασίου. Είναι ένα project που σχεδιάστηκε από τους INSTA Σύμβουλοι Μηχανικοί και υλοποιήθηκε από την κατασκευαστική εταιρεία ΜΠΑΛΛΙΑΝ ΑΕ σε συνεργασία με τους μηχανικούς της εταιρείας ΔΕΛΤΑ ΤΕΧΝΙΚΗ και το οποίο αφορά τον κλιματισμό και τον εξαερισμό όλων των χώρων αποκλειστικά με συστήματα VRF City Multi και VAM LOSSNAY της Mitsubishi Electric Co.

Ειδικότερα το εστιατόριο κλιματίζεται μέσω συστήματος μεταβλητού όγκου ψυκτικού μέσου – VRF City Multi, με εσωτερικές μονάδες «καναλάτες» μέσης και υψηλής στατικής πίεσης συνεργαζόμενες με δίκτυα αεραγωγών, για τους χώρους της εστίασης. Για το φουαγιέ και τους λοιπούς χώρους χρησιμοποιήθηκαν κασέτες ψευδοροφής και μονάδες δαπέδου κρυφής τοποθέτησης. Ο αερισμός και εξαερισμός των χώρων επιτυγχάνεται με έναν συνδυασμό εναλλακτών θερμότητας με στοιχείο απευθείας εκτόνωσης και εναλλακτών θερμότητας χωρίς στοιχείο (σειρά Lossnay) διασφαλίζοντας έτσι τόσο τον πλήρη και απόλυτο εξαερισμό του χώρου όσο και την άνεση όσον αφορά τον κλιματισμό. Κύριος παράγοντας στο σχεδιασμό αποτέλεσε η εξοικονόμηση ενέργειας που επιτυγχάνεται
Πρόκειται για δύο συστήματα συνολικής ψυκτικής ισχύος 130 KW με συνολικό εξαερισμό 4.000m3/h.