Αερόψυκτες μονάδες roof-top WSM3-T-G07 (122 kW – 181 kW)