Αερόψυκτες μονάδες roof-top WSM3-T-G07 (76,5 kW – 111 kW)