page-header

TECS2-W-HFO-G04 (339,6 kW – 1364 kW)

TECS2-W-HFO-G04 (339,6 kW – 1364 kW)

Υδρόψυκτοι ψύκτες με φυγοκεντρικούς συμπιεστές , εναλλάκτες τύπου Flooded evaporator  και ψυκτικό μέσο HFO1234z.

 

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά