page-header

i-FX-G04 (382,7 kW – 1463 kW)

i-FX-G04 (382,7 kW – 1463 kW)

Αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα με συμπιεστές Screw Type, αξονικούς ανεμιστήρες, inverter λειτουργίας, εναλλάκτες τύπου κελύφους-αυλών και ψυκτικό μέσο R HFO1234ze. Κατάλληλα για εξωτερική τοποθέτηση.

 

 

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά