Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας NX2-N-G06 (316,4 kW – 799,2 kw)

Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας NX2-N-G06 (316,4 kW – 799,2 kw)

Aντλίες θερμότητας αέρα-νερού με συμπιεστές Scroll Type, ψυκτικό μέσο R454b, και εναλλάκτες τύπου κελύφους – αυλών, κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση.