Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας i-FX-N-G05 (443,9 kW – 1154 kW)

Αερόψυκτες αντλίες θερμότητας i-FX-N-G05 (443,9 kW – 1154 kW)

Aντλίες θερμότητας αέρα-νερού με συμπιεστές Screw Type, inverter λειτουργίας, ψυκτικό μέσο R513Α, και εναλλάκτες τύπου κελύφους – αυλών, κατάλληλες για εξωτερική τοποθέτηση.