Άνοιξε την Δευτέρα 11 Μαρτίου, η πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων στο πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ» ειδικά για ξενοδοχεία και καταλύματα, με καταληκτική ημερομηνία την 31η Μαρτίου.

 

Δικαιούχοι

Για τις επιχειρήσεις του κλάδου του τουρισμού δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο τα παρακάτω κύρια και μη κύρια ξενοδοχειακά καταλύματα που λειτουργούν νόμιμα (με ειδικό σήμα λειτουργίας ή υποβληθείσα γνωστοποίηση κατά τις διατάξεις του Ν. 442/2016) στην ελληνική επικράτεια, ανεξαρτήτως κατηγορίας αστέρων ή/και κλειδιών ή αυτά που δεν έχουν καταταγεί και η δυναμικότητα τους δεν ξεπερνά τις 200 κλίνες, σύμφωνα με το ειδικό σήμα λειτουργίας ή την γνωστοποίηση:

  • Ξενοδοχεία της υποπερ. αα’ της περ. α’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4276/2014.
  • Ξενοδοχειακές μονάδες και λοιπές τουριστικές μονάδες που λειτουργούν σε παραδοσιακά ή διατηρητέα κτίρια ή κτίρια αρχιτεκτονικής κληρονομιάς.
  • Επιχειρήσεις ενοικιαζόμενων δωματίων, ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων και μικτής μορφής ενοικιαζόμενων δωματίων και ενοικιαζόμενων επιπλωμένων διαμερισμάτων.
  • Αυτοεξυπηρετούμενα καταλύματα, τουριστικές επιπλωμένες κατοικίες ή και τουριστικές επαύλεις.
  • Οργανωμένες τουριστικές κατασκηνώσεις (κάμπινγκ).

Διαβάστε περισσότερα εδώ

Πηγή: Tornosnews.gr