page-header

TX-W-G01 (246 kW – 4549 kW)

TX-W-G01 (246 kW – 4549 kW)

Υδρόψυκτοι ψύκτες με φυγοκεντρικούς συμπιεστές , εναλλάκτες τύπου Flooded evaporator  και ψυκτικό μέσο R134a.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά