Νέες προκηρύξεις του Αναπτυξιακού Νόμου με συνολικό προϋπολογισμό 805 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Η περίοδος υποβολών από τους επενδυτές διαρκεί από τις 25 Μαΐου έως την 30η Ιουλίου 2021

Επιχειρηματικότητα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 405.000.000 ευρώ, εκ των οποίων 400.000.000 ευρώ που αφορούν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 5.000.000 ευρώ αφορούν ενισχύσεις με τη μορφή της φορολογικής απαλλαγής.

Γενική Επιχειρηματικότητα:
Ο συνολικός προϋπολογισμός του παρόντος καθεστώτος ανέρχεται σε 400.000.000 ευρώ, εκ των οποίων τα 120.000.000 ευρώ που αφορούν ενισχύσεις με τη μορφή της επιχορήγησης, της επιδότησης χρηματοδοτικής μίσθωσης και της επιδότησης του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης προέρχονται από τον Προϋπολογισμό Δημοσίων Επενδύσεων και τα 280.000.000 ευρώ αφορούν ενισχύσεις με τη μορφή της της φορολογικής απαλλαγής.

Διαβάστε περισσότερα εδώ.