Νέα μελέτη του ΕΜΠ αναδεικνύει τις αντλίες θερμότητας ως τις πιο συμφέρουσες μορφές θέρμανσης !

Το Εργαστήριο Ατμοκινητήρων και Λεβήτων του ΕΜΠ σε συνεργασία με το Εργαστήριο Θερμικών Διεργασιών και λαμβάνοντας υποστήριξη από το Ινστιτούτο Χημικών Διεργασιών και Ενεργειακών Πόρων του ΕΚΕΤΑ προέβησαν σε μια νέα ανάλυση και μελέτη σχετικά με το κόστος θέρμανσης από διάφορες τεχνολογίες και συνέκριναν τα αποτελέσματα για την χειμερινή περίοδο του 2023-2024.

Τα εργαστήρια προχώρησαν από κοινού σε μια σειρά από υπολογισμούς βάσει των οποίων προέκυψε το κόστος θέρμανσης για ένα μέσο ελληνικό νοικοκυριό, αναλόγως του φορέα ενέργειας και της αντίστοιχης τεχνολογίας που επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί.

Οι τελικές τιμές που έχουν εξαχθεί στην παρούσα μελέτη εκτιμάται ότι θα είναι, στο σύνολό τους, αρκετά αντιπροσωπευτικές ως προς το επίπεδο που θα κυμανθεί, τη φετινή χειμερινή περίοδο, το κόστος θέρμανσης στην Ελλάδα (και δη στις δυο μεγαλύτερες αστικές περιοχές: Αττική & Θεσσαλονίκη).

Με βάση τους υπολογισμούς, προκύπτει η εξής εικόνα για τα διαφορετικά κόστη:

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι ακριβότερη μορφή θέρμανσης είναι τα τζάκια και οι ηλεκτρικές αντιστάσεις, ενώ μακράν φθηνότερες είναι οι αντλίες θερμότητες ως η πιο αποδοτική τεχνολογία.

Χαρακτηριστικό είναι ότι τα τζάκια και οι αντιστάσεις στοιχίζουν περίπου διπλάσια από ότι ένας συνήθης καυστήρας πετρελαίου, ενώ οι αντλίες θερμότητας μόλις στο 38-61%.

 

Διαβάστε εδώ ολόκληρη την μελέτη