Παραδόθηκαν με επιτυχία στο κτιριακό συγκρότημα της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, τρία αερόψυκτα ψυκτικά συγκροτήματα (αέρα – νερού) της Climaveneta brand της Mitsubishi Electric. H συνολική ψυκτική απόδοση τους είναι 1442 kW και θα κλιματίζουν χώρους γραφείων, κοινόχρηστους χώρους, αίθουσες και χώρους ηλεκτρονικών υπολογιστών εξασφαλίζοντας με την εύρυθμη λειτουργία τους, ένα άνετο εργασιακό περιβάλλον.