Πριν από 40 χρόνια φανταστήκαμε ένα μέλλον βασισμένο σε τεχνολογίες βιώσιμης ενέργειας εφαρμοσμένες με καινοτομία. Πριν από 40 χρόνια φανταστήκαμε το μέλλον του κλιματισμού και το πραγματοποιήσαμε…

Η Δέλτα Τεχνική, είναι μία από τις πρώτες εταιρίες που ήδη από το 1980 προώθησε δυναμικά την τεχνολογία του κλιματισμού με αντλίες θερμότητας, αξιοποιώντας τη δωρεάν ενέργεια που υπάρχει στο περιβάλλον. Έκτοτε, συνεχίζει να αναπτύσσεται με στόχο να καλύψει όλες τις απαιτήσεις των επαγγελματιών του χώρου, προμηθεύει τα πλέον ποιοτικά μηχανήματα νερού αλλά και απευθείας εκτόνωσης, καθώς και εξαρτήματα για εγκαταστάσεις κάθε είδους και μεγέθους όπως ξενοδοχεία, πολυκαταστήματα, εργοστάσια, επαγγελματικούς χώρους, νοσοκομεία, κατοικίες.
Επιπλέον, δίνει μεγάλη σημασία στη στήριξη των επαγγελματιών με τους οποίους συνεργάζεται, λύνοντας προβλήματα που αντιμετωπίζουν, βοηθώντας στη μελέτη & τη σχεδίαση, στην επιλογή του εξοπλισμού, στις λεπτομέρειες της εφαρμογής τηρώντας αυστηρά την υποστήριξη καλής λειτουργίας μετά την πώληση.

Βασική φιλοσοφία της Δέλτα είναι να σέβεται τις ιδιαίτερες ανάγκες καθενός πελάτη ή συνεργάτη και να συνδέεται άρρηκτα μαζί τους, με στόχο την επιτυχή ολοκλήρωση όλων των έργων.