Περιγραφή Θέσης

H Δέλτα Κλιματισμός, μέλος του ομίλου Δέλτα Τεχνική, ζητά να προσλάβει
Μηχανολόγο Μηχανικό
για το τμήμα τεχνικών πωλήσεων στην Αθήνα (νότιος τομέας).

Απαραίτητα προσόντα:
• Πτυχίο μηχανολόγου μηχανικού ΑΕΙ / ΤΕΙ
• Άριστη γνώση της αγγλικής γλώσσας
• Εμπειρία τουλάχιστον 3 ετών σε ανάλογη θέση θα ληφθεί υπόψη
• Εμπειρία σε κεντρικά και ημικεντρικά συστήματα κλιματισμού
• Καλή γνώση MS Office
• Γνώση σχεδιαστικών Η/Μ εγκαταστάσεων
• Επικοινωνιακές ικανότητες

Παροχές εταιρίας:
• Άριστο εργασιακό περιβάλλον
• Συνεργασία πλήρους απασχόλησης
• Προοπτικές εξέλιξης
• Αυτοκίνητο

Παρακαλούμε αποστείλατε το βιογραφικό σας, στο info@delta-clima.gr.

Όλα τα βιογραφικά θα συνοδεύονται από αντίγραφο πτυχίου και θα διαχειρίζονται με εμπιστευτικότητα.