Άνοιξε η πλατφόρμα για τo πρόγραμμα «εξοικονομώ-επιχειρώ» που αποσκοπεί στη εξοικονόμηση ενέργειας για επιχειρήσεις.

Έμποροι, επαγγελματίες του κλάδου των Υπηρεσιών, αλλά και του Τουρισμού θα μπορούν να εξασφαλίσουν επιδοτήσεις που φτάνουν έως και τα 250.000 ευρώ. Η χρηματοδότηση αυτή αφορά -μεταξύ άλλων- σε θερμομονώσεις, σε επεμβάσεις στα συστήματα θέρμανσης – ψύξης, σκίασης ή αερισμού χώρων, ακόμη και σε φωτοβολταϊκά ή μικρές ανεμογεννήτριες, καλύπτοντας μέρος του κόστους με δωρεάν κρατικό χρήμα.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής για τις επιχειρήσεις είναι:

 • Να έχουν επιλέξιμη δραστηριότητα (ΚΑΔ)
 • Να έχουν συσταθεί ως επιχείρηση πριν τη 1/1/2021 (να έχει γίνει έναρξη δραστηριοτήτων έως 31/12/2020)
 • Να λειτουργεί νόμιμα διαθέτοντας το κατάλληλο αδειοδοτικό έγγραφο και να μην τελεί υπο καθεστώς πτώχευσης, εκκαθάρισης ή αναγκαστική διαχείρισης.
 • Να μην υπάρχει αυθαίρετη κατασκευή ή δεν έχει εγκατασταθεί αυθαίρετη χρήση στο ακίνητο της επιχείρησης.

Για κάθε πρόταση έργου που θα υποβάλουν, ορίζεται ελάχιστος ενεργειακός – περιβαλλοντικός στόχος, ως εξής:

 • Μείωση εκπεμπόμενων ρύπων (CO2) τουλάχιστον κατά 35%.
 • Εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας τουλάχιστον κατά 35%.
 • Αναβάθμιση της ενεργειακής κατηγορίας τουλάχιστον κατά τρείς (3) ενεργειακές τάξεις σε σχέση με την υπάρχουσα κατάταξη (ή υποχρεωτικά Β’ κλάση όταν πρόκειται για ριζική ανακαίνιση)

Επιλέξιμες επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας μπορούν να γίνουν:

 • σε συστήματα θέρμανσης χώρων όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας,
 • σε συστήματα ψύξης χώρων όπως αντικατάσταση ψυκτών από νεότερης τεχνολογίας αντλίες θερμότητας ή ψύκτες
 • σε αντικατάσταση τερματικών μονάδων από νέες ενεργειακά αποδοτικότερες,
 • σε συστήματα ζεστού νερού χρήσης όπως αντικατάσταση λεβήτων από αντλίες θερμότητας
 • σε συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, όπως ηλιοθερμικά συστήματα, φωτοβολταικά συστήματα, συστήματα αποθήκευσης ενέργειας, μικρές ανεμογεννήτριες και γεωθερμικές Αντλίες θερμότητας

 

Το πρόγραμμα έχει αναρτηθεί στο site του ΥΠΕΝ https://ypen.gov.gr/xekinoun-oi-aitiseis-gia-to-programma-exoikonomo2023/