page-header

i-KI MTD (21,6 kW – 44,4 kW)

i-KI MTD (21,6 kW – 44,4 kW)

Αντλίες θερμότητας αέρα – νερού, μόνο θέρμανση με αξονικούς ανεμιστήρες και inverter συμπιεστή για θέρμανση νερού έως 60οC.

 

 

Τεχνικά χαρακτηριστικά